PTSD-Trauma

Mycket kan hända i livet som gör ont i både själ och hjärta och många människor lever med minnen av trauman och i många fall PTSD. Vägen att hitta och få hjälp kan vara lång och ta tid. Jag har letat länge efter ett sätt att arbeta som jag kunde använda, som var beprövat och utvecklat för att hjälpa människor må bättre, leva ett liv värt att leva. Nu har jag hittat det – Lifespan Integration (LI).

PTSD är en stark stressreaktion där människor kan uppleva fysiska och psykiska reaktioner, flashbacks, minnen av tidigare händelser som påverkar det dagliga livet negativt, ofta för det kan dyka upp vid olämpliga tillfällen. Det är också en oerhört obehaglig upplevelse och kan påverka människors liv oerhört negativt.

Lifespan Integration (LI) terapin är framarbetat av Peggy Pace under 80 och 90 talet i USA, och tillsammans med hennes kontaktnät av terapeuter så har tekniken finslipats, förbättrats och prövats med många klienter med olika trauman. 2004 hölls den första utbildningen i USA och 2005 i Sverige, och det finns i dag ett 15 tal utbildade terapeuter, ett antal certifierade terapeuter och fler är på gång.

Tekniken har tagits fram under arbete när Peggy sökte ett bättre sätt att hjälpa sina klienter att bearbeta olika trauman, och där hon upplevde att traditionella tekniker som är välkända och beprövade, KBT, och andra allmänt accepterade behandlingstekniker, var relativt ineffektiva mot trauman. Peggy läste på och gick olika utbildningar i neurovetenskap, diskuterade med kollegor och kom fram till att man behöver arbeta med hela kroppsinnet. ”Mind and body” är sammankopplade i neurovetenskapen och kunskapen om hur hjärnan arbetar, hanterar minnen, erfarenheter och att minnen sätter sig i kroppen med olika sjukdomstillstånd är i dag vedertaget och accepterat.

LI terapin går ut på att man går igenom sin livslinje tillsammans med en terapeut och placerar in olika minnen på rätt ställe i livet. Då kan hjärnan sortera in minnen på rätt ställe och det integreras i livsspannet och det har också en stabiliserande effekt på klientens kroppsinnessystem. Det är en mjuk och vänlig teknik som låter hjärnan hantera, integrera och stabilisera minnen genom att man går igenom sin kronologiska tidslinje från nyfödd till här och nu.

Man skulle kunna beskriva det som att vi människor har en blåkopia/råkopia över hur vi är menade att vara som människa, och olika trauman och händelser i livet kan förändra den bilden. Vi anpassar oss efter våra livshändelser, både positiva och negativa händelser, en del lär vi oss från och vi blir klokare och bättre, och andra formar oss på ett negativt sätt så vår värld blir begränsad och mindre. LI stabiliserar måendet, integrerar och hanterar minnen så att de hamnar där de ska vara, så att de inte ploppar upp och stör vårt dagliga liv på ett negativt sätt.

Jag har gått Bas 1 och 2 under 2022, och har nu gått fördjupningarna 3 & 4 under hösten 2023 och har regelbunden handledning av en oerhört klok, erfaren och kunnig handledare som arbetat med LI under många år. Eftersom behovet av traumabearbetning är så stort så kommer jag att ta mot klienter i Sävsjö från hösten 2023, och vid behov samtal via Zoom om avståndet är stort.

Gå gärna in och titta på Lifespan Integrations hemsida: www.lifespanintegration.com och även hemsidan för WONSA: www.wonsa.se. WONSA står för World of no sexual abuse, och är en förening som samarbetar med Karolinska Institutet med fokus på forskning inom epidemiologi, metod och behandling och kunskapsspridning.

Kontakta mig gärna om du har frågor, och du når mig på 0760-280 250.