Holistic Mind

Holistic Mind är ett företag som arbetar med människor och förändring genom utbildning.

Känner du att det finns mer i livet än det som du har i dag, och undrar hur du ska göra för att komma dit?

Ta hjälp av oss, vi kan personligt ledarskap, kommunikation och rehabilitering. Vi är duktiga på att hjälpa människor ta sig från där de är, till dit de vill vara, och dessutom ha roligt under tiden.

Vi arbetar också med traumabearbetning som baseras på Lifespan Intregration (LI).

Vi håller både föreläsningar och samtal enskilt eller i grupp som kan inspirera dig, för när du ökar på dina egna kunskaper om hur just du fungerar, så skapar du också en bra verktygslåda för hur du ska hantera det som dyker upp i livet. Det är ett bra sätt att öka på din livskvalité.

Ha en strålande dag!

Den vackra bilden på blåsippan är tagen av Syssy Martinsson Jaktman.

Lämna ett svar